KOMISJA INSTRUKTORSKA

SKŁAD KOMISJI

W kadencji 2020-2022 Komisja pracuje w następującym składzie:

  • hm. Monika Dorobisz HR – przewodnicząca
  • hm. Anna Malinowska HR
  • hm. Grażyna Zielińska HR
  • phm. Anieszka Piaseczna
hm. Monika Dorobisz

hm. Monika Dorobisz

Przewodnicząca Komisji

hm. Anna Malinowska

hm. Anna Malinowska

Członek Komisji

hm. Grażyna Zielińska

hm. Grażyna Zielińska

Członek Komisji

phm. Agnieszka Piaseczna

phm. Agnieszka Piaseczna

Członek Komisji

20-21 LUTEGO 2021

Termin przesyłania dokumentów 24.01.2021 r.

17 KWIETNIA 2021

Termin przesyłania dokumentów 27.03.2021 r.

MAJ 2021

Termin przesyłania dokumentów 24.05.2021 r.

PROCEDURA ZGŁASZANIA

1. Komisja Instruktorska zaprasza na spotkania kandydatki, które są już w trakcie realizacji próby, mają wybraną opiekunkę i pracują z nią. Są po odpowiednim kursie instruktorskim. Nie ma spotkań otwierających próbę.

2. Komisja jest w pełnej dyspozycji dla opiekunek prób, które mogą konsultować próby swoich podopiecznych podczas spotkań KI (roboczych i z kandydatkami).

3. Opiekunka, która planuje spotkanie z Komisją dla swojej podopiecznej, podsumowuje z nią dotychczasowe działania i zgłasza ją na spotkanie z KI za pomocą formularza na 3 tygodnie przed spotkaniem. Przesyła także odpowiednie dokumenty, które są wskazane w załączniku do formularza zgłoszeniowego.

4. Jeśli dokumenty nie zostaną przesłane w terminie lub nie będą kompletne, wówczas kandydatka nie zostanie zaproszona na spotkanie z Komisją. Nie dopuszczamy dosyłania dokumentów po terminie.

5. Komisja zapoznaje się z przesłanymi dokumentami na spotkaniu roboczym przed spotkaniem z kandydatkami. Daje informację zwrotną dla opiekunki co do wstępnej “oceny” poziomu kandydatki.

6. Podczas spotkania z kandydatką, Komisja weryfikuje poziom próby i podejmuje decyzję o przyznaniu stopnia lub wyznacza konkretne obszary do dalszej pracy. 

7. Jeśli Komisja podjęła decyzję o pozytywnym zamknięciu próby, wówczas przewodnicząca KI przesyła wniosek do komendantki chorągwi (pwd) lub Naczelniczki (phm) o przyznanie stopnia instruktorskiego.

Masz pytania dotyczące KI?  Potrzebujesz pomocy w stopni instruktorskich?
Przewodnicząca Komisji czeka pod adresem staropolskie.instruktorki@zhr.pl

BIURO CHORĄGWI

staropolanki@zhr.pl

kontakt telefoniczny

509-790-759

ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.