FINANSE

SKŁADKI INSTRUKTORSKIE

Składki od instruktorek oraz harcerek starszych utrzymujących się samodzielnie
wynoszą 18 zł miesięcznie lub 180 zł rocznie

Składki od instruktorek oraz harcerek starszych pozostających na utrzymaniu rodziców
wynoszą 15 zł miesięcznie lub 150 zł rocznie

Składki od instruktorek będących drużynowymi
wynoszą 1 zł rocznie
W przypadku gdy instruktorka przestaje być drużynową w ciągu roku, za miesiące w których nie pełni już funkcji obowiązuje składka odpowiednio 18 zł (dla utrzymujących się samodzielnie) i 15 zł (dla pozostających na utrzymaniu rodziców) miesięcznie.

Konto do wpłaty składek instruktorskich
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Staropolski
ul Elizy Orzeszkowej 16
26-670 Pionki

Konto: 60 9141 0005 0011 7041 2000 0220

Masz pytania dotyczące składek? Potrzebujesz pomocy w zakresie finansów swojej jednostki?
Skarbniczka Gosia Kowalska czeka pod adresem skarbnik.staropolanek@zhr.pl

BIURO CHORĄGWI

staropolanki@zhr.pl

kontakt telefoniczny

509-790-759

ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.